×

Politica de Confidențialitate


Politica prelucrării datelor cu caracter personal
SC ConstruiesteAzi SRL în calitate de autor, propietar și administrator al portalului web www.construiesteazi.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecarei persoane care accesează portalul web în vederea publicării de licitații sau anunțuri de construcții sau amenajări.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, SC ConstruiesteAzi SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

  • Dreptul la informare (art.12)
  • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
  • Dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
  • Dreptul de opozitie (art.15);
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
  • Dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastra personale să fie folosite de SC ConstruiesteAzi SRL în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta oricând utilizând datele de contact existente pe portal.

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră sa fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

Scopul colectarii datelor

  • oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastra;
  • pentru a va confirma serviciile pe care le-ati comandat in sistem on-line si a va furniza informatii suplimentare cu privire la acestea;
  • transmiterii de oferte, mesaje publicitare si de marketing;
  • pentru activitati specifice departamentului Resurse Umane, in situatia in care sunteti interesati sa faceti parte din echipa STAR STORAGE si ati trimis un CV, catre departamentul Resurse Umane, prin intermediul site-ului.

SC ConstruiesteAzi SRL nu va dezvălui unei terțe părti niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu exceptia cazului în care avem convingerea, de bună credință, că legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

Securitatea datelor colectate si procesate
SC ConstruiesteAzi SRL utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreuna cu politici stricte aplicate procedurilor de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.

Echipamentul de tip server pe care este găzduit portalul web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea îmbunătățirii sistemelor noastre de securitate.

Definitii
Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritațile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Fă-ți un cont si tu!

Pentru a putea folosi site-ul nostru crează-ți un cont.

Crează-ți contul aici
× Acest site folosește cooki-uri pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite.